ตลาดน้ำอโยธยา

This slideshow requires JavaScript.

ตลาดน้ำอโยธยา เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก
มีพื้นที่กว้างขวาง ผู้คนมากมาย มีของตระการตาตระการใจ
ตลาดน้ำอโยธยาตั้งอยู่ที่
ตลาดน้ำอโยธยา 65/12 หมู่ 7 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดทุกวัน ตั้ง แต่วันจันทร์ –อาทิตย์ เวลา 10.00น.-21.00น.
โทรศัพท์ 0-3588-1733

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.